Aktivite Analizleri & Analiz Modülü Hakkında

ANALİZ modülünün temel işlevi “İmalat Pozlarının” makina, işçilik ve malzeme detayı ile ilgili poz’un “Birim Fiyatını” bulmaktır. Genel olara bu işlev “İmalat Analizleri”  olarak isimlendirilir.

Ama, Primavera daki bir aktiviteyi de bu bakış açısı ile değerlendirirsek;
Aktivitede içeriğinde makina, işçilik ve malzeme detayı ile bir grup imalatı değerlendirmektedir.

İ-04 nolu işlemde “Keşiften Aktivite Analizlerinin Oluşturulması” işleminde gördüğünüz gibi;
ilgili keşfin Primavera da tanımlanmasını sağlayacak “Aktivite Analizlerini” de Analiz Modülünde oluşturmayı uygun bulduk.

Ne demiştik;
Bir İnşaat keşfini meydana getiren veriler ile O inşaata ait CPM Programının içeriğindeki veriler aynı olmalıdır. Yalnızca formatları farklıdır.

 - Aktivite Analizlerinin parasal tutarı, keşfin parasal tutarına eşit olmalıdır.

 Bu sebepten, Primavera da bulunması gereken Aktivitelerin kopyasını, tüm içerik verileriyle               birlikte biz   “Avinal ERP” de  “Aktivite Analizleri” adı ile ANALİZ MODÜLÜNDE oluşturduk.   
  
 SONUÇ Olarak, Primavera’daki tüm Aktivite bilgileri tüm detayı ile Aktivite Analizlerinde de
 bulunmaktadır.
 5 ve 6 Nolu işlemler ile Primavera daki aktivite ve kaynakları güncelleyen Aktivite Analizleri,
 Primavera da ki her güncelleme verilerini de 7 nolu işlemle Primaveradaki zamansal veriler ile güncellenmektedir.
 8 nolu işlem ile bu son durumu “İmalat Tespit” e aktarmakta
 9 nolu işlem bu son durumu, Androit tablet de PDF dosyalar vasıtası ile veya IFC dosyalar ile kat ve
 mahal imalatlarındaki ilerlemelerini bu dosyalara aktarmakta 10 nolu işlem, yapılan haftalık ilerlemeleri “İmalat Tespit” e aktarmakta, Güncellenen “İmalat Tespit” bu son durumu 11 nolu işlem ile “Aktivite Analizlerine” aktarmakta ve bu durum “Primavera” yı güncellemekte ve bu döngü her hafta yapılan “İmalat Tespit”   işleminden iş bitimine kadar devam etmektedir.

Not: Aktivite Analizlerinin 2.keşif verilerinden oluşturulmasını
“İ-04 Keşiften Aktivite Analizlerinin Oluşturulması”  işleminde anlatmıştık. (Bakınız)