ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAFHASI

İnşaat projelerinin hedeflenen durumun çok gerisinde kalmalarının, zararla kapanmalarının en önemli nedenlerinden biri “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda, yüklenici firmanın yeterli kültür ve gerekli sisteme sahip olmayışıdır.


İnşaat projeleri “Proje Yönetimi” metodolojilerinin uygulanabilirliği açısında en karmaşık ve kapsamlı örneklerdir. Her safhası gerekli detayda tasarlanıp takip edilmez, ölçme ve değerlendirmeye alınmaz ise sonuç parasal, miktarsal ve zamansal açıdan başarısızlık olacaktır. Bütçesi dahilinde ve süresi içinde tamamlanamayan bir projede ise “Proje Yönetimi” başarısından söz edilemez.


Ölçme; bir varlık, durum veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. İnşaat yönetiminde ölçme, bir imalat veya durumun, parasal, miktarsal veya zamansal ölçeğinin belirlenmesi olarak kullanılır.


Değerlendirme; ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir.


İnşaat Yönetiminde başarının önemli bir yolu da  tüm verileri kontrol altına alabilmek, tüm riskleri sayısallaştırabilecek bir sisteme sahip olabilmektir.
Bunun günümüzdeki yolu da BIM +  ERP + PLANLAMA entegrasyonudur.


İnşaat Proje Yönetiminde, ölçme ve değerlendirme olgusunu, “izleme-kontrol” safhası içeriği ile karıştırmamak gerekir. Ölçme ve değerlendirme, inşaat proje yönetiminin  tüm safhalarında yapılması gereken işlemlerin doğruluğa en yakın şekilde tespit edilmesini sağlayan yöntem ve çalışmaların bütününü kapsar.


Doğru proje yönetim kararları; proje verilerinin öğrenilme derecesini, ölçme ile ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağının kararlaştırılması şeklinde oluşur.Proje yönetim’in her safhasında oluşturulacak kararlar, bir önceki safhada oluşturulan verilere dayanılarak yapılır. İnşaat proje yönetiminde ilk safhalarda yapılacak olan ölçme ve değerlendirme hataları, projenin geleceğini tamamen ipotek altına almak demektir.


İzleme-kontrol safhasında yapılacak olan, varsayılan ile gerçekleşen arasındaki farklılıkların tespitleri bize ancak kısmi düzeltme imkanı sağlayabilir. Projenin başarısı ilk safhalardaki  kurgusunun doğruluğu ile doğru orantılıdır.