KALİTENİN TANIMI

Kalitenin birçok tanımı yapılmıştır. ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, amaca uygunluğa ve kullanımda güvenliğe yöneliktir.

Birçok farklı tanımı bulunan kalite, ISO 9000 Kalite Standartları Serisi’nde “Amaca uygunluk ve kullanımda güvenlik” şeklinde tanımlanmıştır.

 

ISO 9000 /1994 Kalite Standartları Serisi’ni Oluşturan Standartlar

ISO 9000: Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Sistem Standartları Seçim ve Kullanım Kılavuzu : ISO 9001, 9002, 9003’de verilen 3 modelin kullanım şartları bu standarda açıklanmaktadır.

 

ISO 9001 :Kalite Sistemleri-Tasarım/Geliştirme, Üretim, Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli

 

ISO 9002:Kalite Sistemleri-Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli

 

ISO 9003:Kalite Sistemleri - Son Muayene ve Deneyler için Kalite Güvencesi Modeli

 

ISO 9004:Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemi Elemanları-Kılavuz: TS-ISO 9000 ve sistem standartlarında ürün ve hizmet kalitesini etkileyen kalite sistem şartları hakkında rehberlik sağlayan bir standarttır.