KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İLE İŞLETMELER NELER KAZANIR?

 • Sürekli gelişmeye temel olacak bir sistem oluşturur
 • Kişiye bağımlılık ortadan kalkar
 • Sistemi sürekli olarak gözden geçirir
 • İşletmeyi denetlemek için önemli bir mekanizma oluşur
 • Problem/uygunsuzluklara sistematik yaklaşım gelişir
 • Sistematik olmaya tüm çalışanlar ve yöneticiler alışır
 • Önleyici faaliyetler ve işlerin ilk defada doğru yapılması için çalışılır
 • İyileştirme çalışmalarının başlangıç noktası olabilecek temel oluşturulur
 • İçeride daha düzenli bir çalışma ve kontrol bağlantısı oluşur
 • Bütün alanlarda karlılık ve verimlilik artar
 • Maliyetler azalır
 • Standartların oturtulması sağlanır ve kontrol yöntemleri geliştirilir
 • Daha bilinçli iş akışı sağlanır.
 • Veri toplama sistemi gelişir
 • Fabrika / tesisi düzeni iyileşir
 • İşletme etkinlikleri daha disiplinli ve daha organize bir yapıya kavuşur
 • Tüm süreçlerde kalite güvencesi sağlanır
 • Kalite bilinci yükselir
 • Şirket genelinde kalite bilincinin gelişmesinde tüm çalışanların katkısı sağlanır
 • Kalite tüm çalışanların öz sorumluluğu olduğu bilinci yerleşir.
 • Ürün/hizmet/ tesis kalitesi yükselir.
 • Kalite sisteminin iyileştirilmesi sonucu müşteri memnuniyeti artar.
 • Potansiyel müşterilere güven verilir
 • İhracata ve dış pazarlara yönelinir
 • Müşteri şikayetleri minimum düzeye indirilir
 • Personelin sisteme katkısı artar
 • Çalışanların işiyle gurur duyması, işini sevmesi, işyerinde mutlu olması sağlanır
 • Uygulamaların dokümante edilmesi ve süreklilik sağlanır
 • İnsanlar okuma-yazma alışkanlığı kazanır, sürekli kendini yeniler
 • Daha düzenli kayıtlar tutulmaya başlanır
 • Sistematik dokümantasyon sayesinde iletişimin kolaylaşması, düzeltici ve önleyici faaliyetler sayesinde de hataların önlenmesi sağlanır
 • Sistem gereği girişilen geniş eğitim seferberliği konulara bakışta yenilikler getirir
 • Hedeflerle yönetim sağlanır
 • Tüm yönetim ve üretim/ hizmet/ tesisi proseslerinin geliştirilebilir ve izlenebilir olması sağlanır
 • Tüm proseslerin daha sıkı kontrol altında yürümesi temin edilir.
 • Kuruluş içi ilişkilerde belirsizlikler ortadan kalkar
 • Analiz sertifikalarının tedarikçilerden temin edilmesiyle girdi analiz maliyetleri büyük oranda azalır.
 • Düzenli ve sürekli oto kontrol gelişir
 • Kalite göstergelerinin netleştirilerek sonuçların değerlendirilmesi sağlanır
 • Hurda oranlarının sürekli iyileşmesi sağlanır, telefler ve hatalar azalır
 • Servis kalitesi iyileşir
 • Kaliteli mal girişi sağlanır
 • Pazar payında artış sağlanır
 • Firma imajı geliştirilir/kuvvetlendirilir, itibar ve referans kazanılır
 • Personelin motivasyonunun artması sağlanır
 • Yetki ve sorumlulukların tanılanması sağlanır
 • Bilgiye ulaşmak daha kolay olur
 • Kayıtlar ve izlenebilirliğin sağlanması ile geriye dönük bilgilere ulaşılabilmesi sağlanır
 • İstatistiksel yöntemlerin kullanımı sağlanır.
 • Mevcut durumu sürekli gözden geçirme gerekliliği anlaşılır
 • Eğitimlerle görüş açısının genişlemesi sağlanır
 • Yeni yönetim ve denetim mekanizmaları kurulu
 • Herkes rakamlarla konuşmaya başlar
 • Doğru kararlar vermek kolaylaşır
 • Mesai saatleri dışında personelin telefonla aranması ve işyerine acilen çağrılmaları büyük oranda azalır.