PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Maliyet Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;