PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
İzleme ve Kontrol Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

izleme_kontrol_surecleri