PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Kalite Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;


Proje kalite-yon genel bakis