PLANLAMA

CPM / PERT / PCS Proje planlama ve zamanlama metodolojileridir. 1957-58 yıllarında geliştirilmeye başlanmış bu sistemler, 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Genel Müteahhitler Birliği'nin CPM yöntemini uygulama ve eğitimde onaylaması ABD yönetiminin inşaatla ilgili kuruluşlarının, CPM kullanımını büyük projelerde zorunlu hale getirmesinden sonra büyük önem kazanmışlardır.

Zamanımızda bu sistemlerin algoritmaları üzerine kurulmuş çok sayıda bilgisayar programları vardır. Primavera, Microsoft Project, Suretrac, Timeline, Artemis gibi yüzlerce örnek sayılabilir.

CPM Programlarının “İnşaat Yönetiminde” en önemli fonksiyonu

   1-İş Emirlerini Oluşturulabilmesi (İmalat takibi)

   2-Kaynak İhtiyaç Listelerinin belirlenebilmesi (Malzeme ve Ekip iş gücü)

   3-Ön Bütçe gelir ve gider değerlerinin belirlenebilmesi

   4-Hakediş’e esas imalat miktarlarının belirlenebilmesidir.

 

Ülkemizde, İnşaat sektöründe, CPM metodolojisi uygulamaları, yok denecek kadar azdır. Olan kullanımlarda da , programın daha çok “Çubuk Diyagram - Bar Chart” olarak işlev gördüğünü görüyoruz. Genelde, Microsoft Project ve Primavera bu konuda etkin programlar olarak tanınmaktadır. “Zaman Planlama” (CPM) teknikleri firmalarda genel bir kültür, genel bir uygulama olmaktan çok, kişisel ilgi ile ferdi kullanımlar olarak görülmektedir.

Sebepleri:
1- Uygulamalar da herhangi bir zorunluluk olmaması
2- Sektörün ERP uygulamalarına yabancı olması
3- Bilgi ve Eğitim eksikliği

Bilgi eksikliği nedeni ile, Primavera, Microsoft Project gibi “Proje Planlama” programları, "İnşaat Yönetim Sistemi" nin bir parçası değil, bütünü gibi algılanmaktadırlar.