STOK KONTROL

 

Stok girdileri, faturalar ile gelen gerçek malzemelerdir. Stok girdilerini gerçek miktar ve değerleri ile gelen faturaları kontrol ederek belirleyebiliriz. Stok çıktıları ise, analizlerde varsaydığımız kaynakların gerçekleşen miktarlar için hesaplanmış değerleridir. Sistem, analiz, rayiç (kaynak) ve metraj veri tabanlarına dayanıyorsa, herhangi bir hakediş diliminde harcanması gereken kaynakları hesaplamak ve stoklardan düşmek kolaydır.

Bu işlem sonucu, stoklarda oluşan (+,-) değerleri analiz varsayımlarımızdaki doğruluk değerlerini gösterir. Bu stoklarda görülen sapmalar yeni işlerde analiz varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır.