PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Kapanış Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;


Kapanis_surecleri