GERÇEKLEŞEN ÖDEMELER

Planlanan bütçe oluşumu sırasında, satın alma kararlarını verdik, ödeme planlarını oluşturduk, bu kararların sonuçlarını "Planlanan Bütçe" ve nakit akışı olarak izledik.

Gerçekleşen ödemeler ise başka bir olgudur. Şantiye kendisine en uygun olanı kendince en uygun bütçe ile tariflemiş ve kendisine göre uygun olan ödeme kararlarını almıştır. Burada da, gerçekleşen ödemeler şantiyelerin istediği doğrultuda değil, merkezin imkanları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu verilere de mevcut muhasebe programlarından ulaşabiliriz. Biz, bu noktada "Avinal ERP" olarak, cari hesap verilerini muhasebe programından "xls" formatında "import" etmeyi ve bu verileri de değerlendirerek, gerçek bütçe ve gerçek nakit akış tablolarını düzenlemeyi uygun bulduk.