EKİP OLUŞTURMA KARARLARI

Bir İşe ait, zaman'a bağlı ekip değerleri (makine veya insan), o işe ait imalat miktarlarından, o imalatlara ait analiz değerlerinden ve o imalatların ve kaynakların CPM iş programında hesaplanmış zamansal değerlerinden hesaplanabilir.

İş takvimi süresince, gerekli sayıları İş Programı tarafından hesaplanmış olan ekiplerin, optimum sayısı gereklilik ve maliyet unsurları göz önüne alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. Gerçek uygulamalarda, çoğu zaman, programın talep ettiği iş gücünü şantiyede bulundurmanız mümkün değildir. Veya elinizde mevcut iş gücünü İş Programına göre bir hafta azaltmak, bir sonraki hafta çoğaltmak mümkün olmayabilir.

İş programınızı ekip gücünüze göre optimize etmeniz (kaynak dengelemesi) veya iş gücünüzü zorunlu iş akışından gelen değerlere göre planlamanız gerekebilir.

Görüldüğü gibi burada da, Teklif, Metraj, Analiz, Birim Fiyat, İş Programı, Ekip veri tabanlarının entegre olması gerekliliği vardır.