PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Zaman Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;