İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ERP NASIL OLMALIDIR?

“ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan,çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir ve de ERP sistemleri işletmedeki tüm faaliyetleri birbiri ile entegrasyon içerisinde yönetmeyi hedefler.” Demiştik.

Burada “İnşaat Proje Yönetimi” ERP sisteminin olmazsa olmaz’ı olarak şunu vurgulayabiliriz.

Bir inşaat çözümü proje safhalarını; Fizibilite – Projelendirme – Teklif Oluşturma – Planlama – Yürütme – Ölçme ve Değerlendirme – İş sonunu; Firma Veri Tabanı ve hafızasını oluşturma olarak safhalara bölecek olursak

Ve de bu safhalarda yer alan faaliyetleri
- Fizibilite hesaplamaları
- Proje oluşturulması ve Proje Metrajlarının çıkarılması
- İhale dosyasının sisteme alınması
- Birim Fiyat veri tabanlarının oluşturulması
- Analizlerin veri tabanlarının oluşturulması
- Teklif işlemleri
- Master Plan çalışmaları
- İş Programı çalışmaları
- Malzeme ihtiyaç listelerinin belirlenmesi
- Satınalma Yönetimi; Talep – Teklif toplama – onay alma – sipariş verme – Sipariş takibi
- Ödeme planları – nakit akış belirleme
- Bütçe (Ön Bütçe – Planlanan Bütçe – Gerçekleşen Bütçe)
- Stok kontrolu
- Maliyet Muhasebesi işlemleri
- İmalat ölçme ve değerlendirme
- Ne ürettik , ne harcadık raporları
- Master plan – Gerçekleşme ölçüm ve raporları
- Üretim Tesisleri (Beton santrali, Asfalt Plant) üretimleri
- Demirbaş işlemleri – zimmet takibi
- Demirbaşların günlük amortismanlarını imalat veya genel giderlere dağıtılması
- Puantaj ve çalışılan ülkeye özel Bordro
- Araç bakım Kartları – takibi
- Firma Hak edişleri – Taşaron Hak edişleri
- İmalat ve taşaron verim raporları
- Gerçekleşme ölçümleri
- İş Programı güncellemeleri
- İş Emirleri, sorumlulara göre ayrıntılı ( Günlük – haftalık)
- Personel kartları – personel takibi
Gibi Organizasyon şemasında yer alan tüm personelin, takip ettiği tüm veriyi tutabilmelidir. Yöneticiler ve ilgili birimlerdeki çalışanlar, bulundukları her yerden yetkileri dahilinde bu verilere ulaşabilir olmalıdırlar.

“İnşaat Proje Yönetimi” ERP sistemlerinde temel amaç; İmalat aktivitelerinin, öncelikle parasal, miktarsal ve zamansal içeriklerini kontrol altına almaktır.

SEKTÖREL bir ERP çözümünde şu veriler sistemde olsun şu veriler başka ortamda tutulsun diye bir çözüm üretemezsiniz.
Ancak; Parasal, miktarsal veya zamansal içerikli veriler ile doküman sayılabilecek verileri ayrı ortamlarda takip etmeyi düşünebilirsiniz.

ERP nin temel fonksiyonu VERİ paylaşımını ve veriye ihtiyaç duyulan her noktadan ulaşımını sağlamaktır. ERP; merkezi bir yönetim sistem ve denetim aracıdır.

Sektörel ERP , Firma için yalnızca bir veri paylaşım ortamı değil, bir EĞİTİM ve KÜLTÜR ortamıdır.

Unutulmaması gereken en önemli sorun ise "İnşaat Yönetiminde ERP" yalnızca bir veri ortamı, bir yazılım değil, özellikle inşaat firmaları için bir eğitim ve kültür ortamı olmasıdır. Teklif Hazırlık, Master Plan hazırlama, Planlama ve Yürütmede Teknik personelin dil birliğini sağlar, ortak bir kültür oluşumuna katkıda bulunur.