PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
İnsan Kaynakları Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;


Proje insan kaynaklari