PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Entegrasyon Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;