Revit, Allplan, Archicad gibi, 3D projelendirme ortamı sağlayan programlar son 8-10 yıl içinde, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin gelişimi doğrultusunda, büyük gelişme kaydetmişlerdir.

Ama, bu aşamada bulunan çoğu 3D program da ise “metraj hesaplayabilme” nitelikleri  istenen seviyeye, henüz tam olarak ulaşmamıştır.

3D proje teknolojisinin bu gelişimine rağmen, günümüzde (2015),  proje firmalarının büyük bir çoğunluğu hala,  Autocad gibi 2 boyutlu çizim paketleri ile çalışmaktadırlar.

3D proje projelendirmede, “Metraj” konusunda yanlış bilinen bir diğer konu ise; Mimari amaçlar doğrultusunda yapılmış 3D çalışma projesinden, tüm imalat metrajlarının kolaylıkla alınabilineceğinin sanılmasıdır.

3D projelendirme ortamlarında mimari amaçla projelendirme metodolijisi ile metraj amaçlı proje çizimi farklıdır. 3D mimari bir çalışmayı aynen kullanarak tüm imalat metrajlarınızı alamazsınız.

Amacınız ihale keşfinizi oluşturabileceğiniz tüm imalat metrajlarınızı, 3D projeden,  kat ve mahal bazında alabilmek ise, muhtemelen bunun için yeni bir çalışma yapmak ve hatta bu çalışma sonunda alabildiğiniz kısıtlı verileri bir ERP sistematiği içinde bulunan başka bir modül içinde bazı değerlendirmelere tabi tutmaktır.


Biz “Avinal ERP” içeriğinde, metraj konusunda, Allplan ile entegre çalışan bir çözüm ürettik. Kat bazında alınması gereken metrajların büyük bir  çoğunluğunu Allplan'dan, “tek tuş” ile  alarak, mahal bazında olması gereken imalat metrajlarını da, Allplanda gelen mahallere ait, döşeme alanı, duvar alanı, süpürgelik boyu, kapı ve pencere bilgisi gibi verileri, ERP sistematiğimiz içinde bulunan “Pratik Metraj” modülümüzde, işleme tabi tutarak %99 lara varan doğrulukta oluşturabilmekteyiz.

Bu safhadan sonra; %99 larda doğru olan bu metrajlardan, Teklif veya Keşfi, “tek tuş” ile saniyeler  içinde, güvenilir bir şekilde oluşturabilirsiniz.


Projenin mahal listelerine göre AllPlan da hesaplanmış metraj verileri Avinal ERP nin Metraj modülüne aktarılabilmekte, teklif ve keşifler dakikalar içinde hazırlanabilmektedir.

Sizin imalat pozlarınız, birim fiyat kütükleriniz de, AllPlan katalog modülüne aktarılabilmektedir. Dolayısıyla, sizin birim fiyat tanımlarınızla bu metrajlar oluşturulmuş olacaktır.

Projeniz başka bir ortamda çizilmiş olsa bile (Autocad gibi), onu kısa bir sürede Allplan'a geçirip, tanımlanmış mahal listelerindeki imalat pozlarına göre metrajlarını oluşturup bunu hemen keşif veya teklif dosyası haline dönüştürebilirsiniz.

Acil metraj ve keşif oluşturmanız gereken durumlarda bu hizmeti bizden alabilirsiniz.
Bu işlemleri kendi personeliniz ile yapmak istiyorsanız, personelinizi bu konularda eğitebiliriz.