FİZİBİLİTE SAFHASI

Projenin karar safhasındaki çalışmaları kapsayan Fizibilite safhası “Proje Yönetimi” kavramı içeriğinde çok önemli bir yere sahiptir.

Fakat konumuz “İnşaat Proje Yönetimi” olduğu için, incelememize, inşaat projesinin gerçek başlama noktası olan “Proje safhası”ndan başlayacağız