GENEL ANLAMDA ERP NEDİR?


Sözlük anlamı:  Kurumsal Kaynak Planlama, (Enterprise Resource Planning) olan ERP;
Bir işletmenin tüm bölüm ve noktalarındaki faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan, çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir

ERP Sistemlerinde Amaç:
ERP sistemleri işletmedeki tüm faaliyetleri birbiri ile entegrasyon içerisinde yönetmeyi hedefler.

ERP’siz yönetimlerde inşaat verileri belki kayıt altındadır; AMA ulaşmak, toparlamak, raporlamak ve durumu görmek nerede ise İMKANSIZDIR .

"ERP Sistemlerinde" ise;
Tüm Şantiyeleriniz, tüm veriler kontrolünüzde ve  size laptop'ınız uzaklığındadır.


ERP Sistemlerinde;
*
Bir bilginin bir defa girilmesi, gerektiğinde paylaşılması ve tutarlı olması sağlanabilmekte,
* Firma hedefleri doğrultusunda mevcut iş süreçlerinde iyileştirmeler ve değişiklikler yapılabilmekte,
* Tüm süreçlerin entegre olarak çalıştığı bir Bilgi Sistemine sahip olunabilmekte,
* Hızlı, hatasız, minimum maliyetle operasyonlar kaydedilebilmekte,
* Doğru, tutarlı, gerçek zamanlı, istendiğinde detaylı, istendiğinde konsolide ve standart bilgiler içeren operasyonel ve analitik raporlar hazırlanabilmekte, Firma’da hedeflenen olası diğer projeler için altyapı oluşturulabilmektedir.

ERP Nasıl Gelişti?
1960’larda üretim sistemlerinin dikkati Envanter kontrolünün üstünde toplanmıştı. Bu yüzden donanım paketlerinin çoğu geleneksel envanter kavramlarına uygun olarak dizayn edilmişti. 1970’lerde dikkatler, sonuç birimleri için oluşturulan Ana programı alt çeviri, parça ve ham madde planlaması ve tedariği için, zamana göre sunulan ağ gereksinimlerine tercüme eden MRP ( Material Requirement Planning-Malzeme Gereksinim Planlaması) sistemlerine kaydı.


1980’lerde satış merkezlerinde ve Dağıtım idaresi faaliyetlerinde MRP’nin bir uzantısı olan MRP-II (Manufacturing Resources Planning - Üretim Kaynakları Planlaması) kavramı ortaya çıktı. 1990’ların başlarında MRP, Mühendislik, İnsan Kaynakları, Proje İdaresi vb alanları, mesela herhangi bir iş girişimi içerisinde faaliyetlerin tamamını kapsayacak şekilde daha da genişletildi. Böylece ERP (Enterprise Resource Planning - Girişim Kaynağı Planlaması) terimi türetilmiş oldu. Sistem ihtiyaçlarına ek olarak ERP müşteri/hizmet dağılımlı mimarlık çalışmaları, RDBMS, amaca yönelik proglamlama vb gibi teknoloji durumlara da hitap etmektedir. ERP sistemleri- Bandwidth ERP çözümleri Üretim, Dağıtım, Finans, Proje İdaresi, Hizmet ve Bakım, Ulaşım vb geniş iş alanlarına da hitap etmektedir. Kısaca girişimde açıklığı ve tutarlılığı sağlamak için tam bir bütünleşme olmak zorundadır.