PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
İletişim Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;

Proje iletisim yonetimine