Yapı Bilgi Modellemesi (BIM, Building Information Modeling) bir tesisin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin bir dijital temsilidir. BIM grafik ve grafik olmayan niteliksel veriyi  birlikte kullanmayı amaçlamaktadır.  Niteliksel veriler; malzemenin ismi, geçirgenlik kat sayısı, teknik tanımlar gibi verilerdir.

3D BIM - Paylaşılan bilgi modeli

3D BIM belki de en aşina olduğumuz BIM'dir - grafiksel ve grafiksel olmayan bilgi oluşturma ve bu bilgiyi Ortak Veri Ortamında paylaşma süreci.


Proje yaşam döngüsü ilerledikçe, BIM, tasarım verilerinin tamamlanmasından, müşteriye teslim edildiği noktaya kadar, daha detaylı bir şekilde zenginleşir.

 • 4D BIM -  Modellenen Yapının İş Programı ile Entegre Edilmesi
  Primavera ile Entegre çalışması sağlanarak, İnşaatın tüm tamamlanma süreci simüle edilebilir


  5D BIM - Modellenen Yapıya Bütçe Verilerinin Entegre Edilmesi
  ERP Sistemi olmayan ortamlarda bunu (gerçek anlamda) yapabilmek mümkün değil AMA sanmak mümkündür.

  Bu konudaki içerik de LOD seviyelerine göre değerlendirilmelidir.

  6D BIM -  Proje yaşam döngüsü bilgisi - İşletme dönemi tesis yönetimi
  ERP Sistemi olmayan ortamlarda bunu (gerçek anlamda) yapabilmek mümkün değil AMA sanmak mümkündür.
  Bu konudaki içerik de LOD seviyelerine göre değerlendirilmelidir.