İŞ PROGRAMI GÜNCELLEMELERİ

İş programı, yaşayan bir sistemdir. Her sabah, tüm ilgili birimlerin o gün ilgilenecekleri işler listesi (iş emirleri) program tarafından raporlanır, günün akşamı, gelişmeler programa işlenir, aksamaların sonucu ne kadar etkilediğine bakılır, hedefi tutturmak için ilerideki aktivitelerde alınacak tedbirler düşünülür ve tekrar hesaplattırılır.