PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Risk Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;