İNŞAAT YÖNETİMİNDE ERP ÇÖZÜMLERİNİN ÖNEMİ


“İnşaat Yönetimi” veya daha geniş kapsamı ile “Proje Yönetimi” olgusu binlerce yıldan beri süregelen ve içeriği bugüne göre hemen hemen hiç değişmemiş bir olgudur.


Proje Yönetiminin Amacı; zamanı, parayı, insan gücünü, makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlamak ise, (ki bu her zaman böyle idi) günümüz teknolojisi içinde değişen amaç değil, araçlar ve bu araçların metodolojisidir. Günümüz teknolojisi “İnşaat Yönetimi”ne ‘Know-How’ dan ziyade ‘Do-How’ getirmiştir.


Bütün projeler yönetilir. İnsanlığın oluşumundan beri yönetilmemiş hiçbir projeden bahsedemeyiz. Havada kalan bir uçak olamayacağı gibi, yönetilmemiş bir projede olamaz. Bir uçak ya planlanmış zamanında, emin bir şekilde alana inmekte; veya en kötü ihtimal ile düşerek yere inmektedir. Önemli olan projelerin, yönetimin amacı olan, en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanmasıdır.


Yönetim becerisi, öncelikle bilgi ve veriye hakim olmak ile başlar. Bilgiye ve veriye ulaşabiliyor iseniz, bilgi sizindir. Yönetim kararlarınızın doğruluğu, ulaşabildiğiniz bilgi ve verinin doğruluğu oranında doğrudur. Ve yönetilecek olan veridir. Veriye ulaşamamak, yönetiminde bulunacağınız projenizde, çok büyük aksaklıklara sebep olacaktır.


Bir inşaat firmasının işlevselliği içinde, tüm noktalardaki verinin ortak bir veri tabanı içinde değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Bunu sağlayabilmek için proje, metraj, analiz, birim fiyat, teklif, hakediş, maliyet muhasebesi, demirbaş, puantaj, stok, cari hesap, satınalma planı, ödeme planı, iş planları (Primavera), bütçe, nakit akış tabloları, kar-zarar hesapları gibi bütün verilerin kurduğunuz sisteme uygun format içinde bulunması, değerlendirilebilmesi ve yine sunuma uygun formatlar içinde gerekli noktalara iletilmesi gerekmektedir.

Firmalarda, bu veriler genelde farklı programların içeriğinde veya farklı birimlerin ve kişilerin sorumluluğundadır.
Mühendislik yazılımlarından, muhasebe programınızdan, iş planlama (CPM) programınızdan, teklif programınızdan, metrajlarınızdan gelmesi gereken veriler, bilgiler vardır. Gerekli veriler bu programlardan belirli bir algoritmayla alınamaz, amaçlarınıza uygun programlar içinde değerlendirilemezse projenizi hiç bir zaman bir bütün olarak göremezsiniz.
Çözümün adı veya sisteminizi meydana getiren programlarınızın adı ne olursa olsun, tüm verinin ortak bir veri tabanı içinde akışını ve değerlendirilmesini sağlayamadığınız taktirde, veri sizin kontrolünüz de değildir. Dolayısı ile sonuçlar da sizin kontrolünüz altında değildir. Bu sonuçlar hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz bir şekilde sizi etkileyecektir.


Çözüm :
IT teknolojilerinde, bu konuda İnşaat Sektörü için geliştirilmiş, sektöre özel ERP çözümlerindedir.