PROJELERİN BAŞARISIZLIKLARININ NEDENLERİ

Genelde
çok Benzerdir.

** İş Programı yapma alışkanlığının olmaması nedeni ile; 

,   Kaynakların, faaliyetlerin ve zamanın yetersiz planlanması 
** Maliyetlerin ve sürenin yanlış öngörülmesi
** Gerekli verilere ulaşma zorluğu
** İlgili taraflar arasında iletişim eksikliği
** Ölçme ve Değerlendirme kanallarındaki tıkanıklık

 Yani Kısacası:
 Veri Hakimiyeti, Veri İletişimi ve Veri Yönetimindeki Sorunlardır.

Yönetim biliminde beceri, öncelikle bilgi ve veriye hakim olmak ile başlar.

Bilgiye ve veriye
 ulaşabiliyor iseniz, bilgi sizindir. Yönetim kararlarınızın doğruluğu, ulaşabildiğiniz bilgi ve verinin doğruluğu oranında doğrudur. Ve yönetilecek olan veridir. Veriye ulaşamamak, yönetiminde bulunacağınız projenizde, çok büyük aksaklıklara sebep olacaktır.

ERP; İnşaat Projelerinde, “Veri Yönetimini”,

Ölçüp denetlenebilen ve izlenebilen şekle getirir.
Projenin planlanan Sonuçlarına, başarı ile ulaşılmasını sağlar.