PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda                                         
Tedarik Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;                    Tıklayın