İnşaat Proje Safhasında geliştirilmiş olan mimari, statik, tesisat, elektrik uygulama projeleri, işin tasarım, donanım ve sistemlerinin teknik uygulama verileridir. İmalat detaylarını, ölçüleri, mahalleri ve olması gereken her türlü teknik uygulama verisini tarif ederler. 

1980  öncesine kadar rapido ve T cetveli kullanarak el ile,
1980-2000 arası 2D CAD teknolojileri kullanarak çizdiğimiz bu projeleri,
2000 li yıllarda, bilgisayar ortamında 3D boyutlu olarak oluşturabilmekteyiz. 

Bazı gelişmiş programlarda tüm projemizi 3 boyutlu olarak şekillendirmek, sanal proje ortamında dolaşabilmek , Metrajları ve mahal listelerini otomatik olarak raporlatmak ve istediğimiz ortama aktarmak şansına sahibiz.

BIM olgusunu gerçekleştiren teknolojinin  doğduğu 2000 li yıllardan sonra, proje safhasında elde edilebilen sayısal ve görselleştirilebilen veri “İnşaat Proje Yönetim” içeriğini daha hızlı kontrol ve yönetme imkanı sağlamıştır. 


Ülkemizde Mimar ve Mühendislerimizi büyük bir çoğunluğu  YBM Yapı Bilgi Modellemesi (BIM Building Information Modelling) hakkında bilgi sahibi değildir.
Yüzde 99 oranında, projelerimiz 2D cad ortamında oluşturulmaktadır. Kamuda da BIM konusunda henüz bir farkındalık oluşmadığından, başlanmış bir yönetmelik çalışması yoktur.