BIM HAKKINDA YAPILAN GENELLEMELER;

(BIM / Yapı Bilgi Modellemesi)
, genel anlamıyla farklı mimari projelerin tasarımı, inşası ve sürdürülmesi gibi ana süreçlerde etkin olarak kullanılabilen; işveren, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçiler gibi tüm süreçlerdeki görev üstlenicilerin ortak olarak kullandığı ve yararlandığı bir bilgi yönetim sistemidir.

BIM, bir mimari yazılım veya mimari program değil; bir bilgi yönetim sistemidir.

Proje paydaşı olan mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendisi kendi çözümlerini farklı 3D çözüm programlarında yapabilirler.
Mimar “Allplan” kullanırken, mühendis “Tekla”, makine ve elektrik sorumluları “Revit Mep” kullanabilir. Yatırımcı ve  diğer tüm paydaşlar, projenin 3D tüm sanal görselini “Naviswork” veya “Solibri” gibi başka bir programda izleyip takip edebilir.

Genelde BIM için yapılan tanımlarda;
“BIM, projenin tüm yaşam döngüsü boyunca, bir veri bankası işlevi görerek, sadece planlama ya da yapım aşamasında değil, yapının kullanım aşamasında da yararlanılacak (bütçe dahil) her türlü bilgilerin sunulabileceği ortamdır” genellemesi yapılmaktadır.

Bu genellemede, eksik ve yanlış olan; ERP sistematiğinin dikkate alınmamış olmasıdır.

Bu bence "İnşaat Proje Yönetim" bilimini yok saymaktır. 
Proje Yönetiminin 9 temel unsurunu yok saymaktır.
PMI'ın Proje Yönetim süreçlerini yok saymaktır. 
İnşaat Sektörüne özel kurgulanmış ERP sistemlerini yok saymaktır.

BIM, yalnızca "İnşaat Proje Yönetim" sürecinin, proje safhasındaki teknoloji ve disiplinler arası paylaşımın geliştirilmiş aracıdır.

Sektörel ERP; Bir işletmenin, tüm noktalarındaki faaliyetleri disipline eden yazılımlar setidir.
Bu ifadeden hareket edecek olursak BIM araçları, ERP nin bir parçasıdır. ERP sistematiğinin olmadığı bir ortamda BIM yetersiz kalmaktadır. ERP siz sistemlerde, belki 3D BIM çözümlerden bahsedebiliriz, ama 4D, 5D, 6D gibi BIM çözümlerinden bahsedebilmemiz mümkün değildir.