TEKNİK DENETİM

Dış ülkelerde tamamen ayrı bir hizmet ve müşavirlik grubu olarak algılanan "Teknik Denetim" hizmetleri için, oldukça geç kalınmış olmakla birlikte, 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 4708 sayılı “Yapı Denetimi” kanunu çerçevesinde Ülkemizde de Yapı Denetim Firmaları kurulmuşlardır.Bu hizmet bu yasa nedeni ile tamamen farklı bir müşavirlik hizmet dalı haline gelmiştir. Bu firmaların ilgili yasa ile belirlenmiş görevlerine baktığımızda ; Teknik denetim ve İş Güvenliği sorumluluklarının bu firmaların ana işlevi olarak tariflendiğini görüyoruz.