PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Planlama Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

Planlama_surec_grubu