2020 Türkiyesinde İnşaat Proje Yönetimi

Günümüzde, ülkemizdeki mevcut duruma göz attığımızda;  Dünya sıralamasında 2. durumda görülen firmalarımızın “Emir-Komuta” düzeni içinde çalıştıklarını, olayın “İnşaat Proje Yönetim” biliminden ziyade “Taşeron sevk ve idaresi” konumuna geldiğini, diğer bir ifade ile “yönetim sanatı” icraatı olarak yürütüldüğünü görürüz.


Firma veri paylaşımı, firma hafızası yoktur. Hemen hemen tüm çalışmalar, kişisel veri tabanı olan “Excel” sayfalarında yapılmaktadır. İş Programları işlevsizdir, sözleşme gereği yapılmakta, güncel durumu ve gerçeği yansıtmamaktadır. 

Dünya inşaat firmaları sıralamasında, ilk 25 te olan bir inşaat firma sahibinden bizzat duyduğum “Ahmet bey, ben ihaleyi 10 kuruşa aldım, 9 kuruşa taşerona verdim” sözü, firmalarımızın “İnşaat Proje Yönetimine”, ne şekilde baktığını özetlemiyor mu sizce?   

Günümüzde, inşaat disiplinleri olan mimarlık, inşaat mühendisliği, makine ve elektrik mühendisliği temel eğitimlerine baktığımızda, bu başlıkların (BIM, ERP, CRM ve Doküman Yönetimi) gerektirdiği alt yapıya uygun derslerin henüz ders programlarında yer almadığını görüyoruz.

Bu bölümlerin mezunları “İnşaat Proje Yönetim” hakkında hemen hemen hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Tüm algıları, staj döneminde edindikleri, sistematiği ve önemli bir bilgisel  değeri olmayan görsel tecrübelerdir.  


İnşaat sektörünün temel oyuncuları olan müteahhitlerimizin, müşavirlerimizin, taşeronlarımızın ve dört disipline ait mühendislik ve mimarlık firmalarının çalışma yöntemlerine baktığımızda da, projelendirmede 2D CAD programlarını kullandıklarını, “İnşaat Proje Yönetiminin” gerektirdiği BIM, ERP, CRM ve Doküman Yönetimi uygulamalarından bihaber olarak, her safhada, her türlü veri için “Excel” kullandıklarını  görmekteyiz. 

Az sayıda üniversitemizde bulunan “İnşaat Yönetim” içerikli yüksek lisans programlarına baktığımızda da, mevcut ders içeriklerinin yine BIM, ERP, CRM ve Doküman Yönetimi konularında yetersiz olduğunu görmekteyiz. 

Günümüzde, “İnşaat Proje Yönetimini”, BIM, ERP, CRM ve Doküman Yönetimi uygulamalarından ayrı düşünemeyiz. Bu uygulamalar 2000 li yıllarda, firmalardaki çalışma ortamını, ortak kullanıma açan, bilgi ve veri paylaşımını üst düzeyde sağlayan, günümüz teknolojisinin, olmazsa olmaz araçlarıdır.

Bunların gerektirdiği alt yapı ve kültürün, üniversitelerimizde tüm inşaat sektör çalışanlarına gerekli seviyelerde verilmesi gerekmektedir.