TEKLİF & KEŞİF

Keşif, mal sahibi için en önemli olgulardan biridir. Bu İnşaat Projesinin ön bütçesi ne olacak? Mal sahibinin, planlama müşavirlerinin veya proje gruplarının, üzerinde ilk çalıştıkları genelde keşiftir. İmalat projelerinin tamamlanmasından sonra, elde edilen metraj değerlerine göre, öncelikle inşaatın ön keşifleri hazırlanır. Genellikle proje büroları tarafından hazırlanan bu keşifler, Proje müelliflerinin, projeleri için tarifledikleri imalatlar çizelgelerine göre ve tasarladıkları teknik spesifikasyonlara göre, işin miktarsal ve tutarsal ön bütçesidir.

Yapım firması açısından ele alınacak olursa; bu ön keşif öncelikle sizin standardınıza uyan bir teklif haline getirilmelidir. Projeleri inceleyerek metrajları kontrol etmeli, imalat düzenine göre tekrar hesaplamalı, tasniflemelidir. İmalat analizlerinden hareketle birim fiyatları oluşturmalı, piyasa rayiçlerini kontrol etmelisiniz. Aynı zamanda bir kurgu iş programı ile işin zamansal boyutundan işin ne şekilde etkilenebileceğini, enflasyon etkilerini hesaplayarak bütçe ve nakit akış tablolarını hesaplamalısınız. Bu, firmanızda ortak bir çalışmayı yürütmeniz demektir. Kimileri, metraj yaparak, metraj veri tabanını oluşturacak. Kimileri, piyasa araştırmasını birim fiyat veri tabanınına aktaracak, kimileri de firmanız standartlarına göre imalat maliyet analizlerini yapacak, kimileri iş programı üzerinde çalışacak bütçe ve nakit akış tablolarını oluşturacaktır. Bu ortak çalışmanın ön koşulu, veri tabanlarının iletişim halinde olmasıdır. Değişik gruplarda üretilen her bilgi diğer grup için ihtiyaç duyulan bir veridir.

Bu projede çok kişinin çalıştığını ve iletişim olmadığını düşünün. Bu bilgiyi kim toparlayacak? Bu bilgiyi kim değerlendirecek? Kişilerde toplanan bu bilgiyi gerekli kişilere nasıl aktaracaksınız? Toplantılarla mı?

Evet, görüldüğü gibi toplanan bilginin derlenmeye ihtiyacı vardır. Bu bilginin derlenmesi, bu amaca yönelik fonksiyonlara sahip, bir araca yani bir ERP programına sahip iseniz olasıdır.

Bu araçta teklifinizi hazırlarken;

* Tüm ,resmi veya özel, birim fiyatları, analizleri veya güncel fiyat listelerini ekran pencerelerinden izleyip seçebilmelisiniz.
* Hazırladığınız bu teklifi, istediğiniz kar oranı ile yine saliseler içinde tekrar tekrar değerlendirebilmelisiniz.
* Hazırladığınız bu teklifin, kaynak dökümünü, malzeme ihtiyaç listesini, parasal ve miktarsal olarak raporlayabilmeli, sipariş listenizi oluşturabilmelisiniz.
* Gerektiğinde teklifinizin içeriği olan imalatları bir “CPM” iş programına tüm kaynak bilgileri ile aktarabilmeli bu içerikten "İş Programınızı" oluşturabilmelisiniz .
* Teklifinizi değerlendirirken her türlü malzeme veya işçilik değişikliğinin, teklifinizi hangi oranda, ne kadar etkilediğini yine saliseler içinde öğrenebilmelisiniz.

Bir Teklif veya Keşif Modülünde;

* Tüm Birim fiyat dosyalarını ve analiz dosyalarını aynı anda kullanabilmelisiniz.
* Tüm birim fiyat listelerine, analizlere veya güncel fiyat listelerine ekran pencerelerinden ulaşıp işaretlediğiniz imalat pozlarını keşfe veya teklif dosyanıza aktarabilmelisiniz.
* Bu imalatları seçerken ister poz no’suna göre ister açıklamasına göre filtre edip ulaşma imkanınız olabilmeli.
* İmalat pozlarını, mevcut ana birim fiyat ve analiz dosyalarından, görsel olarak seçip, işaretleyip teklife aktarırken, tüm o kayıtları aynı zamanda işe özel birim fiyat ve işe özel analiz dosyalarına aktarabilmelisiniz.
* Kendi düzenlemenize özgü ara toplamlar ve icmaller alabilmelisiniz.
*
Bina tanımları veya iş grupları yapıp, binalara veya iş gruplarına göre ayrı raporlar, ara toplamlar alabilmelisiniz.
*
Pozsuz ve birim fiyatsız bir gider kalemini direk olarak ilave edebilmelisiniz.
*
Hazırladığınız dosyada kullandığınız rayiçleri iş'e özel ayrı bir rayiç dosyasına atabilmelisiniz.
*
Hazırladığınız dosyada kullandığınız analizleri iş'e özel ayrı bir analiz dosyasına atabilmelisiniz.
*
Hazırladığınız teklifi, kullandığınız rayiç dosyasındaki farklı birim fiyat kolonlarını seçerek alternatif fiyatlarla mukayese edebilmelisiniz.
*
Hazırladığınız teklifteki rayiç ve analiz birim fiyatlarını istediğiniz bir katsayı ile çarptırabilmelisiniz.
* İmalatların kar oranları farklı olabilmeli
- Analizlerde
- Analiz içeriğindeki her gruba ait rayiçlerde
- Birim Fiyatlarda
* Teklif/Keşif dosyanızdaki metrajlar için metraj dosyanıza bağlanıp, metraj değerlerini aktarabilmelisiniz.
* Metraj hazırlamamışsanız, imalat miktarlarını manuel girebilmelisiniz.
* Hazırladığınız bu teklifin, Kaynak dökümünü (malzeme veya işçilik ihtiyaç listesi), parasal ve miktarsal olarak raporlayabilmelisiniz.
* Bu kaynak (ihtiyaç) listelerini, para birimi veya grup kodlarına göre ayırıp, raporlayabilmelisiniz.
* Keşif veya Tekliflerinizden imalat aktivitelerinizi oluşturup bir “CPM” iş programına (Primavera veya Suretrak) tüm kaynak bilgileri ile aktarabilmelisiniz.
* Teklifinizi değerlendirirken her türlü malzeme veya işçilik değişikliğinin, teklifinizi hangi oranda, ne kadar etkilediğini yine saliseler içinde öğrenebilmelisiniz.
*Hazırladığınız iş dosyasını başka bir işe kopyalayabilmelisiniz.
* 1. keşfi, 2.keşfi, mukayeseli keşfi yine dakikalar içinde oluşturup değişik formatlar da raporlayabilmelisiniz.
* Tüm raporlarınızı aynı zamanda excel formatında diğer bir dosyaya kaydedebilmelisiniz.
*
Primavera veya Suretrak tan gelen bilgiler ile bir hakediş oluşturabilmelisiniz.