ERP SİSTEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

ERP
bir sistemdir, bir disiplindir. ERP sistem programları; firmanın bir çok işlevinin yeniden yapılandırılmasını gerektirecek, çalışan personelin birçok alışkanlığını değiştirecek yapısallıktadır. Firma için yeni bir gözlüktür.

Çalışanlar için yeni bir uygulamalar dizesi demektir.Görevlilerin boş vakitlerinde yapacakları ikinci işleri değil, öncelikli olarak yapmaları gereken birinci işleridir. Tüm kullanıcıların görev alanlarına göre, sistemle ilgili eğitim almaları gerekir.
ERP Sistemi içinde çalışmayı düşünen yönetimlerin uygulamada kararlı olmaları sistem prosedürlerinin dışındaki çalışmayı önlemeleri gerekmektedir.

Bu programın yapılandırılmasının temel amacı;
a- Firmanın genel işlevi içinde; tüm noktalarda kontrolün sağlanması,
b- Her seviyede kullanıcıya, görev tanımı içindeki işlerinde kolaylık sağlanması,
c- Sistem içindeki her sorumlunun, görevinin gerektirdiği verilere kolaylıkla ulaşmasını ve sorumlu olduğu görevler ile ilgili verileri kolaylıkla sisteme aktarmasının sağlanması.

ERP sistemine geçişkararının, firmanın yönetimsel bir kararı olması gerekmektedir.

* ERP Kurumsallaşmanın mihenk taşıdır. Burada, Firmanın kurumsallaşmaya ne kadar hazır olduğu önemlidir.
* Firma “ERP bir paket program değil, bir sistemdir” düşüncesi ile hareket etmelidir.
* Yönetim bunu bir amaç edinmeli, eski alışkanlıklardan gelen ferdi uygulamalara son vermelidir.
* Kurumsal hüviyetin temelinde kişiye bağımlılık değil, sistemler vardır. Kişiler değişebilir, sistemler kalıcıdır.
* Sistemler kişilere bağımlı olarak kurulmaz, kişiler sistemlere uygun çalışmalıdır.