FİRMALARIN ERP SİSTEMİNE İHTİYAÇ DUYMA NEDENLERİ

* Mevcut sistemden duyulan memnuniyetsizlik.
* Uygulamaların dökümante edilebilmesini ve firma hafızasının oluşabilmesini sağlamak
* Tüm süreçlerin takibini, kontrol ve denetimini sağlamak

* Operasyonları verimli bir şekilde yönlendirip izlemek
* Faaliyetler ve birimlerin verimliliği izlemek
* Faaliyetler ve birimler arası entegrasyon sağlamak
* Üst yönetimin ihtiyaç duydukları detayda ve sıklıkta güncelliğini yitirmemiş raporve verilere ulaşabilmesi.
*
Geleceğe yönelik planlar.
* İşletmenin iş hacmindeki büyüme planları. Bunun paralelinde operasyonların gittikçe kompleksleşmesi.
* Değişik faaliyetlerde bulunma hedefi