KAYNAK İHTİYAÇ LİSTELERİ

Bir CPM iş programının en önemli fonksiyonlarından birisi, kaynak ihtiyaç dağılımlarını zamana bağlı olarak raporlayabilmesidir. Tabii ki bunun için CPM programına aktivitelerinizi
- Tüm kaynaklarının miktarsal değerleri ile ve
- Tüm kaynaklarının parasal değerleri ile
tanıtmış olmanız gerekmektedir.

Malzeme alım kararlarının ise, başka bir veri tabanında alınması gerekmektedir. Bu kararları alabilmek için CPM programından gelen malzeme ihtiyaç listelerinin miktarsal ve zamansal dağılımlarını görmenize ihtiyaç vardır. Hangi malzemenin, hangi miktarda, hangi zamanlarda kullanılacağını bilmek, satın alma sorumlusunun işini çok kolaylaştıracaktır. Hangi miktarlarda sipariş vermesinin uygun olduğunu, hangi zaman dilimi içinde göndermesi gerektiğini görüp, bu bilinç içinde hareket edecek, ödeme planını oluşturacaktır.

Bu sistemde
- Malzeme zayiatı asgariye inmekte;
- Para doğru zamanda kullanılmakta;
- İhtiyaç olan malzeme doğru zamanda sevk edilmiş olacağı için iş aksamamaktadır.