GÜNÜMÜZDE İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ

 
Yönetim’i bir sanat ve aynı zamanda bir bilim olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. 

BIM teknoloji ve çözümlerinden, ERP yazılımlarından, BULUT paylaşım ortamlarından, 4, 5, 6, 7 boyutlu proje yönetim (5D-6D-7D) kavramlarından bahsedilen günümüzde ‘İnşaat Proje Yönetimi’ bilimini görmemezlik edemeyiz.

Günümüz teknolojisi “İnşaat Yönetimi’ne bilgi ve beceri ‘Know-How’ dan ziyade uygulanabilirlik ‘Do-How’ getirmiştir.
Günümüz teknolojisi içinde değişen amaç değil, araçlar ve bu araçların metodolojisidir

Günümüzde, ‘İnşaat Proje Yönetimi’, ‘Proje Yönetim Bilgi Birikimi Kılavuzu, PMBOK’ içeriği ile tanımlanamayacak ve ‘Proje Yönetim Profesyoneli, PMP’ ünvanı ile sonlandırılamayacak kadar geniş teknoloji ve bilgi içeriği olan, başlı başına bir bilim dalıdır.

Günümüzde, “İnşaat Proje Yönetimini”, BIM, ERP, CRM, PLANLAMA ve Doküman Yönetimi uygulamalarından ayrı düşünemeyiz. Bu uygulamalar 2000 li yıllarda, firmalardaki çalışma ortamını, ortak kullanıma açan, bilgi ve veri paylaşımını üst düzeyde sağlayan, günümüz teknolojisinin, olmazsa olmaz araçlarıdır.

Bu içeriğin, Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde örneklerini gördüğümüz gibi, bizim Üniversitelerimizde de dört yıllık ayrı bir lisans programı olarak  yer alması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.