İMALAT TESPİTİ (HAKEDİŞ)

Hakediş, inşaat firmalarının, gerçekleştirdikleri imalatlar karşılığı kestikleri faturadır. Bu faturanın, hangi koşullarda, hangi zaman aralıklarında, hangi formatta olacağı işin sözleşmesinde belirlenmiştir. Ana yapı olarak, esası bir faturadır. Yapılan imalat miktarı, imalat birim fiyatı ve imalat tutarı.

"İş programı, yaşayan bir sistemdir" demiştik. Eğer mevcut iş programı gerçek anlamda takip ediliyor, tüm iş emirleri programdan alınıyor, tüm aktiviteler ile ilgili güncellemeler günü gününe iş programına işleniyor ise; İş Programı aynı zamanda hakediş raporlarının da kaynak veri tabanıdır.

Yaptığımız iş programında, her bir imalat kaleminin hangi zaman dilimleri içinde yapılacağını veya yapıldığını, yapılan bu imalatların miktarının ne olduğunu çok rahat bir şekilde takip edebiliriz. Yani herhangi bir zaman dilimine ait imalatların miktarsal tutarı, iş programı verilerinden rahatlıkla alınabilir. Bu miktarsal verilerin, bizim analiz veya Birim Fiyat kütüklerindeki fiyatlarla değerlendirilmesi ise bizim "Hakediş" olarak isimlendirdiğimiz faturanın içeriğidir.