“İNŞAAT PROJE YÖNETİMİNDE, ERP“  Çözümünde  “TEK TUŞ” İŞLEMLERİ

1** 3D BIM Projelerden “Tek Tuş” METRAJ Alınması

Soru - Proje Müelliflerini Oluşturduğu 3D BIM Model ile Metraj Amaçlı 3D BIM Arasında Ne Fark Vardır?

Soru - Keşif Oluşturma Safhası için, Mekanik ve Elektrik imalat metrajlarını hangi LOD seviyesinde çizilen BIM Modelden almalıyız?
Soru - Tüm metrajları model üzerinden mi almak zorundayız?

ERP de, Pratik Metraj Modülü İşlevlerinin anlatılması.

2**
BIM Projelerden Alınan Metrajlardan “Tek Tuş” Keşif Oluşturulmasının örneklenmesi


3** Keşiften “Tek Tuş” İş Programı Aktivite ve Kaynaklarının, kurguladığımız ALGORİTMA doğrultusunda, Parasal ve Miktarsal değerleri ile oluşturulması.

      
4** Kurguladığımız ALGORİTMA doğrultusunda, keşiften oluşturulan, tüm Aktiviterin “Tek Tuş” ile Primavera’ya gönderilmesi.

- Bu işlemde; Aktiviteler, Kaynak kütüphaneleri, WBS yapısı, Code yapısı, Aktivitelerin Kaynakları, tüm miktarsal, parasal, adam saat değerleri ile ve de imalat sorumluları ile Primaveraya “Tek Tuş” ile gönderilebilmektedir.
- Hatta, Aktivitelerin istenen düzende bağlanması konusunda da "Avinal ERP" içeriğinde, Primaverada yapılması gereken bağlantıların % 80 ini çok pratik şekilde kolaylıkla oluşturulabilmekte ve Primaveraya aynı “Tek Tuş”  içeriğinde gönderilebilmektedir.  
          - Burada ne yapmış olduk? Primaverada yapılacak olan "Veri Hamallığını" yok ettik
          - Bu işlem ile, Planlama Sorumlusunu Primavera daki becerisiyle baş başa bıraktık.
- Soru;  Planlama işlevinin paydaşları kimlerdir. Planlama Sorumlusunun görevi nedir?

5** İş Programları, bize Aktivite ve imalatların "Zamansal Boyutunu" veren CPM (Kritik Yol Metodu) hesaplayıcılarıdır. 

         Bu "Zamansal Boyutu" doğru şekilde elde edemez isek;
         a - Satınalma, Malzeme İhtiyaç Listelerinizi zaman'a göre düzenleyemezsiniz
         b - Malzeme Alım Planı ve Ödeme Planlarınızı doğru Oluşturamazsınız
         c - Bütçe ve Nakit Akışınızı Bilemezsiniz
         d - Ekip Optimizasyonlarınızı Yapamazsınız
         e - Taşeron ve Ekiplerinizi, Haftalık İş Emirleri ile Doğru İmalatlara yönlendiremezsiniz.

6** Primavera tarafından çözümlenmiş olan, sözleşmenin tüm imalat ve safhalarına ait bu zamansal boyutunun“Tek Tuş” ile ERP ye aktarımının sağlanması gerekmektedir. 

Aktivite Analiz ve Keşif Çubuk Diyagramları, ERP içinde bu zamansal aktarımın hayat bulduğu modüllerdir. Bu şekilde Primavera tarafından hesaplanan tüm zamansal veriler ERP bünyesine taşınarak, gerekli "Raporlarda" kullanılabilir olur. 

Primavera da oluşturulan bu iş düzeni, ERP içinde de tüm detayları ile oluşturulmaktadır. Primavera için gerekli her türlü veri, Primaverayı açmadan, Avinal ERP den ona aktarılabilmektedir. Bu sebepledir ki, "Primavera" dan almak isteyeceğiniz her tür  rapor, "Primavera" dan alamayacağınız detay ve kapsamda ERP içinden raporlanabilmektedir.

7** Bir "İnşaat Proje Yönetimi ERP" programında, mutlaka olması gereken 2 modül daha vardır;
     A- İmalat Tespit  ; Gerçekleşmelerin 3D veya 6D BIM metodolojisi ile tespitinin yapıldığı ve “Tek Tuş” ile girildiği modüldür.    
     B- Bütçe              ; Aktivite analizlerinin zamansal 
değerlerine göre “Tek Tuş” ile oluşturulan, aynı zamanda muhasebe, stok ile veri alışverişinde bulunan "Bütçe ve Nakit Akış ile ilgili her türlü raporun "Zamansal Boyuta"  uygun olarak şekillendiği modüldür. 

Bu 2 modülde de ; Tüm keşif, Primaverada olduğu gibi, farklı bir algoritmik düzen içinde, ama bütün parasal ve miktarsal ve de zamansal 
değerleri ile bulunmak durumundadır. 


8**
"İmalat Tespit" Modülüne 
“Tek Tuş” ile "Aktivite Analizlerinden" veri aktarılması.

İmalat Tespit
 Modülünde, güncellemelerin yapılması kaynak bazında gerçekleşmeleri hesaplar.
5D BIM olarak örnekleyebileceğimiz "Solibri" programında bunu örnekleyelim, ve “Tek Tuş” ile "İmalat Tespit" Modülünde güncellemeleri yapalım

"İmalat Tespit" Modülünde güncellemelerin yapılması, imalatların gerçekleşme oranlarının hesaplanması demektir.
İmalatların gerçekleşme oranlarının, aynı zamanda "Aktivite Analizlerinin"  kaynaklarının gerçekleşme oranları olduğu düşünüldüğünde;
"İmalat Tespit" Modülünden, “Tek Tuş” ile  "Aktivite Analizlerinin" de "Gerçekleşme, AS ve AF"  dahil olarak güncellenebileceği ortaya çıkar. 

"Aktivite Analizlerinin" güncellenmesi  “Tek Tuş” ile  Primaveraya da gönderilebilir. Bu işlem Primaveranın da el değmeden güncellenmesini sağlar. 

Bu  “Tek Tuş” işlemleri  BIM 'den gelen gerçekleşmeler  > İmalat Tespit > Aktivite Analizleri > Primavera  arasında sürekli bir işlem olarak devam eder.

Burada da  ERP düzeninde şöyle bir döngü ortaya çıkar ; 
İmalat Tespit > Aktivite Analizleri > Primavera güncellemeleri > Aktivite Analizleri > İmalat Tespit

9** "İmalat Tespit" Modülünden, “Tek Tuş” ile taşeron hakedişleri dahil, her türlü hakedişi ve haftalık veya aylık ilerleme raporlarını oluşturabiliriz


10** "Bütçe" Modülüne “Tek Tuş” ile "Aktivite Analizlerinden" veri aktarılması. Bütçe ve Nakit Akış işlem ve Raporlarında “Tek Tuş” işlemleri