BIM Uygulamalarının başarılı olabilmesi için, ülkelerin bazı temel sorunları da çözmeleri gerekmektedir.

1** İnşaat projelerinde kullanılan ürünler (nesneler), projelerin temel öğelerinden biridir. BIM projelerinde ortak algılama için, tüm imalat birim fiyat kütükleri ortak bir kodlama sistemine oturtulması gereklidir. 

Bu konuda Kanada da bulunan CSI  (Construction Spesification Institude) kodlama sistemi örnek alınabilir. 1949 yılında  benzer amaçla kurulmuş bu enstitü, bugün dünyada çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Ortak bir kod sistemi projenin tüm paydaşları arasındaki iletişimde, aktivite, zaman çizelgeleri ve diğer safhalardaki tüm raporların anlaşılmasında büyük fayda sağlar. 


BIM projelerinde ortak bir ürün kod kütüphanesi oluşturmadan, ortak proje algılama dilinden bahsedemeyiz. İnşaat sektörüne ait ERP çözümlerinde de bu en temel gereklerden biridir. 


CSI kodlama sisteminde tüm imalat ve ürünler şu şekilde bir kod sistemi ile tasnif edilmiştir. (www.csinet.org/numbersandtitles)  Firma birim fiyat poz kütüklerinizde veya proje imalat pozlarınızda,  bu 6 karakterden sonra nokta koyarak kendi ürün pozunuzu tanımlayabilirsiniz. 


Benzer sistematikte bir kodlama sisteminiz yok ise, proje paydaşlarının gerek BIM verilerini okuyup anlamakta, ne de “İnşaat Proje Yönetim” in olmazsa olmaz bir aracı olan ERP çözümünde, tüm modüller arası  olması gereken doğru veri iletişim algoritmasının oluşturabilmesi mümkün değildir. 


BIM, “Inşaat Proje Yönetimi”  ERP aracının, “Proje” safhasının günümüz teknolojisinde ifade bulmasını sağlar. 


Burada oluşturulacak ürün kodları, sizin birim fiyat kütüklerinizin, analiz kütüklerinizin, keşif çalışmalarının, planlama aktivitelerinin kaynaklarının, stok kodlamalarınızın ve tüm modüllerdeki raporlarınızın temel öğesidir. 


2** İnşaat sektörü, ürün üretici firmalarının da, kendi ürünlerini nesnel ve niteliksel özellikleri ile BIM projelerinde kullanılacak şekilde 3D modellemeleri ve bu ortak kodlama sisteminde pozlamaları gerekmektedir. 

BIM, ancak bu koşulda, gerçek işlevlerinde fayda sağlayabilir. ERP sistemleri sorunsuz çalışabilir. Bu kodlama sistemi, inşaat sektöründeki paydaşlar  arasındaki ana dilin, en temel öğesidir.