Planlama, “İnşaat Proje Yönetim” olgusunun beynidir, olmazsa olmazıdır.

 

Primavera da detaylandırılan bir iş programının da, olması gereken bir algoritması ve detayı vardır. İş
programını bir “Bar Chart” olarak düşünemezsiniz.
İnşaat Projelerinin Yönetiminde en önemli nokta doğru planlamadır. Bir projede planlama
yapıldığından bahsedebilmek içinde;
  
-O şantiyedeki tüm sorumlu ve ekiplerin günlük veya haftalık iş emirlerini, kullanılan CPM
programından alarak  hareket ettiklerini


-Yürütülen işlerin gerçekleşme bilgileri  ile CPM programını düzenli olarak güncellediklerini  ve tüm
inşai hareketlerinde bu planlama doğrultusunda gerçekleştirildiğini düşünmek gerekir.


CPM programlarından beklenen işlevleri ve kurgulanmalarını da; ERP sistemlerinin oluşmadığı
zamanlar  öncesi ve sonrası diye ayırmak gerekmektedir. Veri paylaşımının ve erişiminin olmadığı
zamanlarda, CPM programlarından beklentiler yüksek olmuştur.


ERP öncesi zamanlarda, CPM programları “Bütçeleme, Gelir gider tabloları oluşturma, kaynak dağılım,
satın alma kararları” gibi işlevlerin de  çözüm aracı olarak düşünülmüştür.  


2009 senesinde verdiğim bir bildiride bahsettiğim,
1-İş Emirlerini oluşturulabilmesi, bu sayede imalat takibi disiplininin sağlanabilmesi
2-Kaynak ihtiyaç listelerinin belirlenebilmesi. Malzeme satın alma listelerinin zamana bağlı olarak
düzenlenebilmesi, ödeme planlarının yapılabilmesi
3-İş gücü ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, ekip optimizasyonlarının yapılabilmesi
4-Bütçe gelir ve gider değerlerinin, nakit akış raporlarının zaman ölçeğinde  belirlenebilmesi 
5-Firma veya taşeron hakedişlerinin yapılabilmesi


gibi işlevleri yapabilmeniz için, iş programında olması gereken verileri, gerekli detayda gönderemez
iseniz, üst de belirttiğim bu 5 maddeyi sağlayamazsınız.


Bunları yapabilmenizi sağlayamayan bir “İş Programı” çöptür.


Bu 5 maddede ki, işleri doğru yapabilmeniz içinde, Primavera veya benzeri iş programının, inşaat
sektörü uygulamaları için geliştirilmiş “Sektörel bir ERP” ile entegre çalışabilmesi gerekmektedir.


Ekteki Videolar da bu söylediklerimi görselleştirerek anlatacağım.
ilk video Planlamanın önemi dolayısı ile Primavera da yer alacak aktivitelerin hangi detayda olması
konusunda ki örneğimizdir.


001- İş Programında yer alması gereken detaylar ile ilgili video


Avinal ERP-Primavera Entegrasyonu1.mp4