FİRMA VERİ BANKASI

Bir inşaat firmasının tüm geçmiş tecrübelerini, işlere göre ayırıp saklayabileceği veri tabanlarına ihtiyacı vardır. Firmanın hafızası olarak değerlendirebileceğimiz bu veri tabanlarının, bitirilmiş o iş ile ilgili tüm verileri saklamış olması ve istenildiği taktirde o eski iş senaryosunun tekrar gözlenebilmesi, o iş'e ait tüm verilere ulaşılabilmesi gerekmektedir.

Bu veriler :
- İmalat Analizleri
- Birim Fiyat ve Rayiçler
- İmalat Teknik Spesifikasyonları
- Ekip değerlendirme veri tabanları
- İş Programları
- Bütçe verileri
- Stok ve Puantaj kayıtları
- Kar - zarar verileri