HAZIRLIK SAFHASINDA,  BIM + ERP

Hazırlık Safhası; Yatırımcının, bu projeyi “kaç’a maledebilirim” diye yaptırdığı keşif çalışmalarının,  yüklenicinin ise “kaç’a satabilirim diye yaptığı teklif çalışmalarının dönemidir.
Teklif ve keşif aslında aynı içerikte olan benzer bir  çalışmadır. 

Keşfi, yatırımcı adına müşavir firma, yüklenici adına ise teknik ofis birimi hazırlamak durumundadır.
Bu dönemde yapılan çalışmaların bütününü “Master Plan” olarak da tanımlayabiliriz. Her proje, öncelikle doğru metraj ve doğru bir “Master Plan” ile başlamalıdır.

Metraj amaçlı BIM modelleme çalışması, diğer mühendislik disiplinlerinin projelendirmelerindeki BIM çalışmalarından farklı niteliktedir. Burada amaç doğru metraj ve imalatların doğru adres (yeşil defter) bilgilerine ulaşmaktır.

Master Plan, tüm proje sürecindeki hedefleri belirleyen, bu hedeflere ulaşmak için gerekli tüm kaynakların (malzeme, ekipman, taşeron, işçilik) parasal, miktarsal ve zamansal değerlerinin belirlendiği bir yapım senaryosu ön fizibilite çalışmasıdır.


Ne yazık ki Türk Müteahhit Firmalarında ve Müşavirlik firmalarımızda, henüz veri paylaşım düzeni olan ERP sistemleri kullanılmadığından, tüm çalışmalar kişisel “Excel” tablolarında yürütüldüğünden bu üst kültür henüz oluşmamıştır. 

Master Plan yapma alışkanlığında olan az sayıda firmalarımızda da, aynı sorun  vardır. “İnşaat Proje Yönetim” içerikli bir ERP sistemleri olmadığından, “İş Programı” ile çalışma ve “Ölçme Değerlendirme” konusundaki yetersizlikler sebebi ile yapılan “Master Planlar”, kağıt üzerinde kalmakta, her safhada güncellenerek gerçek durumu yansıtmamaktadırlar. 

İş Programlarında olduğu gibi Master Planlar da yaşayan organizmalar durumunda olmalıdırlar. Günü yansıtmayan bilgi ve verinin hiçbir değeri yoktur. Bu durumda “İnşaat Proje Yönetimin” den değil, körleme yapılan “İnşaat Sevk ve İdaresinden" bahsedilebilir.

Üniversitelerimizde, inşaat sektörü temel oyuncuları olan mimarlık, inşaat mühendisliği, makine ve elektrik mühendisliği disiplinlerinin, temel eğitimlerinin, günün teknoloji ve koşullarına uygun olduğunu söyleyebilir miyiz?

Veya, günün teknolojisi ile ayrı bir bilim dalı haline gelmiş olan  “İnşaat Yönetimi”nin artık ayrı bir mühendislik dalı olmasının gerektiğini düşünmek yanlış mıdır?  

Bu sorunların ve yetersizliklerin süre gelmesinden, üniversitelerimizde, günün teknoloji ve koşullarına uygun olmayan eğitim eksikliklerini de sebep olarak söylemek, yanlış mıdır acaba?