FİRMALARIN ERP SİSTEMLERİNE GEÇİŞTE GECİKMELERİNİN SEBEPLERİ

a- Firmanın küçük olması. Buradakişisel beceri ve kontroller ön plana çıkmakta, sistem ihtiyacı hissedilmemektedir.
b- Yönetimin sistemin avantajları konusunda bilgilendirilmemiş ve bu konuda henüz bir değerlendirme yapmamış olması,
c- Yönetimin sistemin avantajlarını bilmesine rağmen, mevcut kadro ve yapıyla sistemin uyuşmadığını bilerek, belirli bir süre daha mevcut yapı ile yola devam etmeyi düşünmesi,
d- Firmanın teknoloji ile bağını sağlayan birimin veya elemanın dar vizyonu. Birçok firmada bu konuların sahibi olarak atanan birim veya kişiler, bu görevin gerektirdiği vizyona ve altyapıya sahip değildir. Bir anlamda, firmayı da kendi vizyonları içine hapsetmiş olmakta, firmayı da, teknolojiye aynı gözlükler ile bakmaya mahkum etmiş olmaktadırlar.
e- Sistemin avantajlarınıbilinçli bir şekilde ölçerek, onu getirisi yüksek bir yatırım olarak değerlendirmeyip, bir masraf kalemi olarak algılamaları
f- Kendi varsayımları içine hapsedilmiş olmak. Bilgilenmeden fikir sahibi olmak.
g- Firmanın gerek yürütmede, gerek çalışma konularında çok özel olduğunu, bir ERP çözümünün, bu özel çalışmaları için çözüm olamayacağını sanmak..