PLANLAMADA ÖN BÜTÇE

Ön bütçe, tamamen bir CPM çözümünün değerlerine bağlı olarak, sizin teklifte belirlediğiniz satış ve maliyet değerlerine göre, hesaplanan bütçedir. Bütçe gelirleri, gelecek zaman dilimleri içinde yapacağınız imalatlara ve bu imalatların satış fiyatlarına bağlıdır. İmalatın zamansal dağılımı ise, iş programında belirlenmiştir. Bütçe giderleri olan malzeme ihtiyaç listeleri de yine iş programı tarafından belirlenmiş olup, istenen zaman dilimine göre çıkarılıp raporlanabilen haldedir. Ön bütçe değerlerinin hesaplaması için:

- Aktivitelerin ihtiyaç gösterdiği kaynakların, alım değerlerine
- Enflasyon tahmin değerlerine
- O zaman diliminde gerçekleşecek olan imalatların, satış değerlerine ihtiyaç vardır.

Bunlar ise o işe ait, Birim fiyat veri tabanında ve Analiz veri tabanındadır. Bunlardan gelen veriler ve CPM programından gelen veriler ile "Ön bütçe" kolaylıkla oluşturulabilir.