ÖDEME PLANI

Malzeme alım karar veri tabanında, CPM den gelen zaman boyutlu malzeme ihtiyaç listelerini değerlendirmek, hemen akabinde bu alımlarla veya kaynak kullanımları ile ilgili ödeme kararlarını da vermek demektir. Bu kararlar sonucu oluşan bütçe değerleri, hemen nakit akış tablolarına dönüşebilmekte, siz kararlarınızın oluşturduğu gelecek zamanlara ait gelir ve giderlerinizi görebilmektesiniz.