MALİYET MUHASEBESİ – KAR ZARAR TABLOLARI
GERÇEK İMALAT GİDERLERİ - GERÇEK İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

Hakediş, inşaat firmalarının, gerçekleştirdikleri imalatlar karşılığı kestikleri faturadır. Bu faturanın, hangi koşullarda, hangi zaman aralıklarında, hangi formatta olacağı işin sözleşmesinde belirlenmiştir. Ana yapı olarak, esası bir faturadır. İçeriğinde yer alan bilgiler, yapılan imalat miktarı, imalat birim fiyatı ve imalat tutarıdır.

Her bir imalat kalemi için ne alacağımızı, sözleşmemize göre, biliyoruz O işte harcanan her faturanın, hangi imalat kalemine harcandığını da biliyoruz. Bu işlemi bu ilişkisel veri tabanı içinde yapabiliriz. Aynı şekilde puantaj işlemi de, bu veri tabanı içinde yapılabilir. Hangi işçi, hangi gün, hangi imalat kalemi için çalıştı? Bu imalat giderleri ve imalat işçilik giderleri bu sistem içinde bu veri tabanına işlenebilir.

Biz buna "Gerçek imalat giderleri" , " Gerçek imalat işçilikleri" diyoruz. İşin Hazırlık safhasında hazırladığımız Teklifte her bir imalat için Maliyet Analizlerini oluşturmuş, genel giderlerimize ve kar oranımız karar vermiş işi hangi bedelle yapabileceğimize karar vermiştik. Projenin Gerçekleşme safhasında tüm kaynakların gerçek maliyetlerini kolaylıkla tesbit edebiliriz. Malzeme maliyetleri ve İşçilik giderleri çok kolaylık ile stok kayıtlarından, puantaj listelerinden tesbit edilebilir.

Kaynakların gerçek maliyetlerinin tesbiti, bizim ilk teklifimizde oluşturduğumuz imalat analizlerinin gerçek değerlerini ortaya koyacaktır. Bu bilgiden sonra onlar varsayım analizler değil gerçek analizlerdir. Teklif aşamasında yaptığımız her imalat analizini düşünülen ve gerçekleşen olarak mukayese edebiliriz. Bu mukayese, bize her imalatın birim miktarındaki kar veya zararı çok net bir şekilde verecektir.

Bu mukayesenin yapılmasının diğer bir avantajı da stokların devamlı göz altında tutulmasının sağlanmasıdır. İhtiyaç gösterilen malzeme miktarlarını varsayım analizlerden hareket ile hesaplamıştık. Gerçek stok hareketlerinin takibi, hem bizim analizlerdeki malzeme değerlerini tesbit etmemizi sağlayacak, hemde siparişlerimizi ve malzeme zayiatlarını çok daha bilinçli takip etmemize yarayacaktır.

Bu bilginin bu sistem içinde tutulması ve çeşitli şekillerde raporlanabilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, bir sonraki işe aktaracağınız tecrübe bilgileri yok olmaya mahkumdur. Her işin sonunda, firmanın tecrübelerinin, firma analiz veri tabanına, firma birim fiyat veri tabanına aktarılması firmanın edindiği tecrübelerin, gelecekte verecekleri teklif ve kararlara sağlam bir temel oluşturması demektir.