PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Başlangıç Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

Baslangic_surecleri_grubu