PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Kapsam Yönetimi şu grafik ile ifade edilmiştir;

Tr Kapsam yonetimi