KURUMSAL ERP İLE SEKTÖREL ERP FARKI NEDİR?

ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan,çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal kaynak yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir.
ERP sistemleri, işletmedeki tüm faaliyetleri birbiri ile entegrasyon içerisinde yönetmeyi hedefler. ERP; merkezi bir yönetim sistem ve denetim aracıdır.
Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişmesi, uzaktan erişim ve iletişim olanaklarını oluşması, yazılım sektörünü de konuları daha detaylı ve içerikli olarak çözümlemeye yöneltmiştir. Bankacılık Sektörünü örnek olarak alır ve 1980 li yıllarda bankacılık işlemlerine bakacak olursak, şube işlemlerinin genelde kartoteks kutularında tasniflenen müşteri kartlarının elle işlenerek yürütüldüğünü görürüz. Daha sonra şube içi network sistemlerinin kurulduğunu, sonra özel hatlar üzerinden tüm şubelerin birbirine bağlandığını daha sonrada internet bankacılığı ile tüm müşteri bilgisayarlarının bankacılık sistemine dahil edildiğini görürüz.

Bu dönemde Kurumlar için de ERP çözümleri oluşmaya başlamış, özellikle holding yapısında olan kurumsal firmaların stok, muhasebe, finans verileri yönetimini ön plana alan kapsamlı KURUMSAL ERP sistemleri dünya piyasalarında yer almaya başlamıştır.

SAP, ORACLE, BAAN gibi kapsamlı KURUMSAL ERP sistemleri, AXAPTA ve benzeri onlarca programın yanında, kendini kanıtlamış Muhasebe programları da bir ERP çözümü olduklarını söyleyerek piyasada yer almıştır.

Bu çoklu ERP çözümleri arasında kullanıcıların kafası karışmış durumdadır. İhtiyaçları olan ERP nin, sektörlerindeki işleyişin gereği olan, Sektöre özel birimlerdeki veriyi kontrol altına alabilen, SEKTÖREL bir ERP çözümü olması gerektiğini pek fark etmemektedirler. Ve çoğu zamanda “İş Süreçleri Yönetimi” , “İçerik Yönetimi” , “Doküman Yönetimi” çözümleri ile (Lotus Notes ve benzeri Doküman Yönetimi sistemleri) ERP arasındaki farkı algılamayıp yanlış seçimler ile yola çıkmaktadırlar.

Holding bünyesinde çözüm olabilecek KURUMSAL ERP nin, o holding bünyesinde faaliyet gösteren İnşaat Firması için yeterli özellikleri taşımadığının farkına varmamaktadırlar.

Burada ifade etmek istediğim KURUMSAL ERP çözümlerine karşı olmak değil, özel nitelikte iş yapan firmada kullanılması gereken ERP çözümünün SEKTÖREL bazda içeriği olması ve merkezi çözüm olarak kullanılan KURUMSAL ERP çözümü ile entegre olabilmesinin sağlanabilmiş olmasıdır.