GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

Bu ise başka bir olgudur. Şantiye kendisine en uygun olanı kendince en uygun bütçe ile tariflemiştir. Bu biraz evvel tariflediğimiz “Düşünülen Bütçe” olgusudur. Fakat merkez onlarca şantiyeden ve aynı zamanda merkez giderlerinden de sorumludur. İşlerin tamamını bir bütün olarak düşünmek, işlerin ağırlığı ve önemi doğrultusunda ödeme planını düzenlemelidir. Yani gerçekleşen ödemeler şantiyelerin istediği doğrultuda değil, merkezin imkanları doğrultusunda yapılmaktadır. İşte bu noktada oluşan bütçe “Gerçekleşen Bütçe” dir.

Merkez yönetimin bu noktada doğru kararlar verebilmesini nasıl sağlayabilirsiniz? İşlerin planlanana göre gerçekleşme oranlarını. Planlanan bütçe ile düşünülen bütçe ve o ana kadar gerçekleşen bütçe değerlerini özet bir tablo ile yönetime sunamazsanız, yönetim kararlarını nasıl doğru bir şekilde yönlendirebilirsiniz?

"Avinal ERP" programı içeriğinde, bütün bu iletişim ve veri değerlendirme sorunlarını çözüyor. Proje içinde yer alan tüm kişilerin, sorumlulukları alanındaki tüm verilere ulaşmasını ve tüm birimlerin ilgili verileri kolaylıkla paylaşmalarını sağlıyoruz.